ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดการ และพนักงาน โรงแรม ธนาพร รีสอร์ท
โรงแรมหรูสไตล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี